Thông tin

Các tin tức đã đăng

Hướng dẫn chơi của server Huyết Long

28/09/2012

Huyết Long giai đoạn OB :

 

* Bạn có thể nạp thẻ  điện thoại viettel,mobi,vina  tỷ lệ  là 1: 1

 

** Trong game có 3 loại tiền chính là Vàng , Kim Nguyên Bảo , Điểm Môn Phái :

   + Vàng có thể Farm bằng cách farm các loại Kỳ Vật  . Cấp Độ Kỳ vật càng cao bán càng được giá . 

   + Vàng cũng có thể đi thủy lao farm cấp độ càng cao nhận được càng nhiều . 9x 10x nhận được khoảng 300v ~ / lần

   + Kim Nguyên bảo có thể đổi từ vàng : tỷ lệ là 100 Vàng = 12.500 KNB

   + Điểm Môn Phái các bạn phải nạp thẻ :   10.000 vnđ = 10.000 điểm môn phái

   + Đổi từ vàng khóa thành không khóa mua item  [15 đóa mai khôi]  trong shop KNB rồi bán .  

   + [ 15 đóa mai khôi ] = 150 v 

 

- Không Bán Yếu Quyết trong shop 

- Bỏ những  SKILL PET    như Huyền Hồn , Độc Hồn , ..........

- Pet đổi từ Truyền Quốc ngọc tỷ

 

*** Chế Độ Drop đang hoàn thiện : ( sẽ update ở đây )

 

 

Binh Thánh Kỳ Trận ( Sơ cấp ) lv 100

+Tàn Khuyết Thần Binh ( Chế TK 115 )

+Thú cưỡi 40k đmp

+Thời trang 40k đmp

+Hoa Mai Khôi

 

BInh Thánh Kỳ Trận ( Cao Cấp ) lv 120

+Thần Thương + Thần Kiếm ( Chế TK 125 )

+Thú cưỡi 40k đmp

+Thời trang 40k đmp

+Hoa Mai Khôi

 

Yến Tử Ô

- Lam Sắc Duyên Phận Ấn chứng  ( Chế đồ 10x 11x 12x )

-  Tân Mãng Thần Phù 7

- Điêu Trác 7

- Bảo Thạch 5

- Thiên Ky Châu

- Trứng trân thú :  Thần Xí Nga

 

- Lâu Lan Tam Liên Hoàn :

+ Tân Mãng Thần phù 7

+ Hồn Băng Châu 1

+ Huyền Hạo ngọc - đổi set + 30% dame 

 

Huyết Chiến Tứ Tuyệt Trang : ( đang update )

+ Hồn băng châu 1 - Tỷ lệ cao 

 

 - Ác Tặc Tạo Phản :  ( level 9x > )

+ Bảo thạch 5 

+ Vải bông ,bí ngân, tinh thiết  7

............

- Ác Bá : ( level 9x > )

+ Yếu Quyết  45,65 ,80

+ Bảo Thạch 5 - Thấp 

+ Vải bông ,bí ngân, tinh thiết  7

.....

- Boss Tần Lăng ( tầng 4  - tần hoàng chi phách ) ( Thời gian hồi sinh là 5 h ) :

+ Bảo thạch 5 ( tỷ lệ cao )

+ Cao cấp hợp thành bảo thạch .

- Boss Thương sơn , võ di , ....

+  Bảo thạch 5 ( tỷ lệ cao )

+ Cao cấp hợp thành bảo thạch .

+ Tân Mãng Thần Phù 7

.......

-Thông Thiên Tháp ( Tạm Thời mở tầng 1 2 )

+ Quái và boss Drop Dung Luyện Thần Phù 1  (tầng 2 tỷ lệ cao hơn)

+ Truyền Quốc Ngọc tỷ ( đổi pet chỉ số cao )

+ Thông Thiên Thông Tầng - chỉ rơi ở boss

- Khiêu Chiến ( sơ chiến ) Phiêu Miễu Phong : ( đang cập nhật )

+ Bảo thạch 5 

+ Băng phách thần châm 

+ Long Văn 

+ Tân mãng thần phù 7

+ Thiên Ky Châu 

+ 15 đóa mai khôi 

 

 

Thập Nhị Sát Tinh ( update ) 

+ Trân Thú Ảo Hoá Tư Chất Cao .

Huyết Chiến Tứ Tuyệt Trang ( update ) - Yêu cầu cấp 120

+ Drop Item nâng cấp Võ Hồn tỷ lệ cao

Thiếu Thất Sơn ( update ) - yêu cầu cấp 110

+ Long Bài đổi thần Long Toạ Kỵ